تب کریمه کنگو چیست

347 بازدید

بیماری تب کریمه کنگو چیست

چیه یک بیماری همراه با تب است که با پشه یا کنه چیست به فرد دیگر منتقل میشود .

تب کریمه کنگو چیست

این بیماری 30 درصد احتمال مرگ را دارد که بسیار خطرناک میباشد .

 

تب کریمه کنگو چیه

در اصفهان فیلم و عکسی مشاهده شده است که مربوط به یک فردی است

که به بیماری تب کریمه کنگو مبتلا شده است به همین خاطر او را در

تابوت پلاستیکی در عمق 3 متری زمین دفن میکنند تا بیماری به بقیه منتقل نشود

این بیماری در کنگو شایع شد بخاطر همین اسم کنگو روی آن قرار دارد

این بیماری از لاشه حیوانات مرده هم منتقل میشود که باید مراقب بود

عامل بیماری CCHF ویروسی از گروه آربوویروس خانواده بونیاویریده جنس نایروویروس است

تب کریمه کنگو