معرفی کامل حامد ژاله قهرمان اسبق دوچرخه سواری

143 بازدید

حامد ژاله قهرمان اسبق  دوچرخه سواری در سانحه رانندگی که چند خودرو با یکدیگر برخورد داشتند جان خود را از دست داد این قهرمان پیشکسوتان دوچرخه سواری که خود را برای مسابقات پیشکسوتان آماده می‌کرد حال اینکه دوچرخه سواری میکرد تصادف های پی در پی ضربه به دوچرخه و خورد و این مرد بزرگوار در گذشت.

 

حامد ژاله بیوگرافی عکس

حامد ژالکه قهرمان اسبق دوچرخه سواری شده بود با تلاش زیاد خود را به این عنوان رسانده بود ایران در دوچرخه سواری مدال های زیادی ندارد ولی حامد ژاله توانست با مدال آوردن در این رشته ایران را سربلند و به غرورم نکنند سوابق و افتخارات حامد جان نیز نیاز به گفتن ندارد و همه ایرانیان این مرد بزرگوار را میشناسم که در دوچرخه سواری و کار حرف اول را می‌زد و کسی هست آن نزدیکه و نبود تا پشتکار او را ببیند و در خفا و در کمبود امکانات توانست خود را برای ایرانیان و جهان اثبات کند.