حمامی که با یک شمع گرم میشود

103 بازدید

حمامی که با یک شمع گرم میشود

حمام شیخ بهایی یکی از بهترین شاهکارهای معماری و مهندسی در کل دنیا است ران زمین از داشتن چنین فرزندانی به خود می‌بالد حمام شیخ بهایی مربوط به دوره صفویه است که با مهندسی شیخ بهایی ساخته شده است سیستم گرمایی بین المان و شاهکار های مهندسی توسط قوانین فیزیک و شیمی محسوب می شود .

 

حمام شیخ بهایی چگونه گرم می شود

کافیه منم با سیستم درمان و گاز یعنی از گاز متان فاضلاب مسجد جامع و جنگیدن روغن استاد عصارخانه شیخ بهایی که در مجاورت امام قرار دارد روشن می شده است این همان به اصفهان که شهر تاریخی است قرار دارد اصناف خانه محلی برای تهیه روغن از دانه های روغن بوده است ن حمام با استفاده از این سیستم پیچیده مهندسی به مدت طولانی تنها با یک شمع روشن می‌شده است و آن شهر نیز تمام میشود این عمومی که از بهترین مهندسی های طول قرن محسوب می شود .


دیدگاه شما