علت و دلیل اصلی روشن نشدن پراید

96 بازدید

علت و دلیل اصلی روشن نشدن پراید

پراید یکی از ماشینهای مرگ آفرین در ایران است کرد در دهه گذشته بیشترین مرگ و میر توسط طراحی شده است هر سال ۲۰۰۰۰ نفر در تصادفات جان خود را از دست می تواند و از ۲۰ هزار نفر فقط ۷۰ درصد آنها پراید است .

 

علت روشن نشدن پراید

پراید یک ماشین غیر استاندارد می باشد به خاطر همین بیشتر اوقات در تصادفات و جاده ها کاملاً له و متلاشی می شود به گونه ای که اصلاً شناختن این که آن ماشین له شده پراید است بسیار سخت است پراید مشکلات زیادی دارند که موجب می شود ماشین استارت نزنند و روشن نشود یکی از آنها خالی شدن سریع باتری این ماشین می باشد از سال ۹۷ تولید پراید کاملاً قطع شده است و دیگر هیچ پراید جدیدی تولید نخواهد شد امیدواریم ماشین جایگزین بهتری برای پراید وجود داشته باشد چون با این وضعی که ایران پیدا کرده است هر ساله تصادفات بیشتری را شاهد خواهیم بود .


دیدگاه شما