سعید علی حسینی وزنه بردار دوپینگی

53 بازدید

سید علی حسینی کیست بیوگرافی زندگینامه عکس اینستاگرام سید علی حسینی وزنه بردار که ۱۲ سال محرومیت از وزنه برداری محکوم شده بود و در دوران آخر وزنه برداری خود را سپری میکنه و بعد از مدتی میتواند دوباره وزنه برداری کنند از نکس لود بخوانید.

 

سعید علی حسینی وزنه برداری دوپینگی

۱۲ سال پیش سعید علی حسینی به جرم دوپینگی بودند که به او شک کرده بودم ولی گفته بود که من فکر نکردم و این ماده ای که زده بودند همراه جزوه مواد نیروزا به من گفته بودم و این نبوده است پس از ۱۲ سال محرومیت ای که به خاطر دوپینگ در وزنه‌برداری تحمل کرده است در همه این ۱۲ سال تمرین کرده است و پس از ۱۲ سال آزاد شده و می توانند در رقابت های وزنه برداری شرکت کنند.

 

بیوگرافی و زندگینامه و عکس سعید علی حسینی را به زودی در همین پست منتشر خواهیم کرد و امیدواریم که این وزنه بردار جوان ایرانی بتوانند رکوردهای سنگین وزن زیادی را جابجا کنند چون بسیار آماده است و می توانند رضازاده جدید کشور ایران باشد ولی امیدواریم که اسیر داوران نالایق نشود.