فضل خدا شعر جدید در کتاب کلاس پنجم

1,099 بازدید

کتاب جدید پنجم که دانش آموزان آن را میخوانند دارای شعر های مختلفی است که هر فصل آن با یک شعر خاص نوشته شده است  مشکل اصلی دانش آموزان این است که بتوانند به راحتی معنی شعر تمام شعر های کتاب را برای خود در بیاورند و دیگر زحمتی برای ترجمه کردن آن نداشته باشند.

 

ترجمه معنی شعر کتاب فصل پنجم خدا

دوستان عزیزی که به این سایت شریف می آورید این را در نظر داشته باشید که در همه سایت ها که مدیران آنها در حال نوشتن مطلب هستند مدیران نمی توانند خودشان ترجمه درست را برای شما بنویسند لذا برای اینکه بتوان این شعر را پیدا کنید می توانید به کتاب گام به گام مراجعه کنید که معنی همه شعرها در آن موجود است و یا میتوانید در پایین بخش نظرات هر کدام بخشی از شعر را ترجمه کنید و برای ما بفرستید تا ما کل شعر را به صورت کامل در همین مطلب قرار دهیم و با یاری همدیگر این فصل پنجم را با یکدیگر به اتمام برسانیم.