علت تیراندازی و حمله به مجلس اسامی کشته شدگان

384 بازدید

علت تیراندازی و حمله به مجلس اسامی کشته شدگان

داعش در حرم امام خود را منفجر کردند بمب گذاری و شلیک و تیراندازی کردند .

داعش وارد ایران شده است و تعدادی از افراد در داخل مجلس و حرم به تیراندازی پرداختند .

علت تیراندازی و حمله به مجلس اسامی کشته شدگان

گفته ها حاکی از آن است داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است .

 

ماجرای حمله به مجلس و حرم امام

در مجلس و حرم امام تیراندازی و انفجار رخ داده است

چند نفر در مجلس با ورود به مجلس تیراندازی کرده اند ولی گفته میشود

نتوانستند وارد صحن مجلس بشوند و کسی مجروح نشده است

هدف آن ها ورود به مجلس و شهادت نمایندگان بود

خبر ها در این پست تکمیل میکنیم

حمله به مجلس و حرم امام


دیدگاه شما