علت ریش تراشیدن محمود شهریاری

27 بازدید

محمود شهریاری مجری بسیار باهوش که بعد از مدت ها ممنوع التصویر شده و در جاهای دیگر نیز حرفهای که به ممنوع التصویری او ادامه داد به طوری که در تنها کنار حسن ریوندی حرفهای ضدّ که مناسب جمعه بود و ممنوع التصویری او به حق بوده است در جدیدترین فیلمی که از خود منتشر کرده است برای اعتراض به اختلاس  های خود را زدند و در فیلم می‌گوید که ما به این کار اعتراض می‌کنیم.

 

علت فیلم ریش تراشیدن محمود شهریاری

محمود شهریاری با تراشیدن ریش های خود به اختلاس اعتراض کرده است و گفته است که بعضی افراد با ظاهری مسلمان گونه پشت نقاب اسلام و ریش در صورت اختلاس می‌زنند و هر روز در جامعه اختلاس جدید کشف می‌شود که موجب جامعه می‌شود و ما همه ایرانی به این اتفاقات اعتراض می‌کنیم و از مسئولین می خواهیم که اختلاس خود را کمتر کنند و هر روز شاهد اختلاس جدید در کشور نباشیم اگر این مطلب بازدید زیادی گرفت کلیپ را برای شما عزیزان به طور کامل قرار خواهیم داد.


دیدگاه شما