مداحی نوار مغز سرم از کیست

دسته بندی: مطالب سایت
106 بازدید

مداحی نوار مغز سرم از کیست

جدیدترین مداحی بین مردم پخش شده  به نام  نوار مغز سرم خط خطیه که مداحی بسیار مضحک و زشتی است و همه نوحه خوان ها علیه این مداحی م موزه گرفتند یک متن بی خود و بی معنی دارد .  این مداحی به سرعت در دست به دست چرخید تا اینکه همه مداحان علیه این خواننده و مداح موضع گرفتن برخی آن می‌گویند که این مداحی را رعنایی خوانده است ولی ولی این تهمت را تکذیب می کند .

| برای دانلود مداحی کلیک کنید |

دانلود کلیپ نوار مغز سرم خط خطیه

این کلید با مضمون این بود که نوار مغز سرم خط خطی است و مردم آن را به دکتر نشان دادند و گفت و روانی است ای و من گفتم عاری من روانی حسینم بعد کرمی حسین را چند بار تکرار می کنند و بعد سراه حضرت ابوالفضل می رود که این نوع واقعاً یکی از نوحه هایی است که آبروی اسلام و نوحه خوانی را میبرد امیدواریم که از این گل نوحه ها شاهد نباشیم .


دیدگاه شما