مرز خسروی کجاست ؟ + آدرس دقیق

573 بازدید

مرز خسروی کجاست ؟ + آدرس دقیق

بعد از اعلام شدن مرز خسروی برای اربعین و پیاده روی آدرس را از سایت نکس لود دریافت کنید .

مرز خسروی کجاست ؟ + آدرس دقیق

مرز خسروی در کدام شهر است ؟ از چه طریقی میتوانیم به مرز خسروی برسیم ؟

 

آدرس و اطلاعات مرز خسروی

مرز خسروی مرز جدید برای ورود افراد به عراق و پیاده روی

اربعین شده است که اطلاعات تکمیلی را خدمت دوستان اعلام خواهیم کرد

مرز خسروی


دیدگاه شما