معنی حبس تعزیری

39 بازدید

معنی حبس تعزیری چیست جدید خواننده های که سرقت ادبی کردند محکوم به حبس تعزیری شدند و معنی هسته تعزیری را در ادامه برای شما دوستان عزیز کامل بیان می کنیم.

 

معنی اصلی حبس تعزیری

عزیری یعنی به جرایمی گفته می‌شود که از نظر شرعی حرام هستند ولی قانونی مبنی بر مجازات آنها در نظر گرفته شده است و می‌تواند این قانون تبدیل شود به جرائم نقدی که به صورت نقدی و جریمه آن را بپردازند خواننده هایی که به دو سال حبس تعزیری متهم شدن می‌توانند به صورت نقدی جریمه خود را بپردازند و به زندان نخواهند افتاد.


دیدگاه شما