نجات پیرمرد توسط علی احمدیانی خواننده کرمانشاه

358 بازدید

پیرمردی که در روی پل یک دستش بنزین بود و یکدست شوند فندک بود توسط علی احمدیانی خواننده محبوب کرمانشاهی برای نجات پیرمرد خود را به به سمت پیرمرد می کشاند و پیرمرد به سمت بنزین پرت میکند. پیرمرد که قصد آتش زدن خود را داشت و می خواست خود را بسوزاند در یک دستش بنزین بود و بشکه بنزین و در دست دیگرش یک فندک بود تا اول بنزین را روی خود بریزد و بعد از آن خود را آتش بزنند مردم زیادی دور این پیرمرد جمع شده بودند.

 

جزئیات و ماجرای نجات پیرمرد توسط علی احمدیانی خواننده محبوب کرمانشاه

علی احمدیانی پس از اینکه مرد را نجات میدهد و فندک را با عکس‌العمل سریع از دست پیرمرد می‌گیرد علی احمدیانی بدون هیچ ترسی وقتی به سمت پیرمرد می رفت پیرمرد روی بنزین ریخت ولی از علی احمدیانی بون هیچ ترسی به راه خود ادامه داد و فندک را از دست پیرمرد گرفت و او را نجات داد و پس از این ماجرا سریعاً آتش نشانی روی پیرمرد آب ریخته و بنزین را شست علی احمدیانی با نجات و فداکاری پیرمرد بر روی سر زبان‌ها آمده است دانلود فیلم لحظه نجات پیرمرد توسط خواننده محبوب کرمانشاهی را به زودی در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.