آدرس محل هایی که نذری می دهند

225 بازدید

آدرس محل هایی که نذری می دهند

محله آدرس دقیق جاهایی که نذری می دهند باید شما دقیق پیدا کنید هر شانه مختص خود جاهای داره که در آن هر ساله خانواده هایی برای مردم نذری میدهند. نذری یک امرمستحب کرد بسیار در ماه محرم ثواب دارد و هم شکمم گرسنگان را سیر می‌کند.در تهران و سایر شهرها مثل مشهد تبریز ارومیه سلماس و شهرهای کوچک مثل اشتهارد و غیره نذری می دهند.

 

ربات نذری یاب برای تلگرام

ت های جدیدی ساخته شده است که محل های نظری در تهران و شهرهای مختلف مانند تبریز شیراز و خوزستان و شهرهای کوچک را نیز برای شما لیست می‌کند و آدرس محل دقیق آنها را برای شما ارسال می کنند شما می‌توانید با جستجویی کلمه ربات نظریات برای تلگرام ربات مخصوص خودتان را برای شهر خودتان پیدا کنید.