گیاهانی که جز با دانه و هاگ زیاد می شوند + جواب

228 بازدید

گیاهانی که جز با دانه و هاگ زیاد می شوند + جواب

لیست کامل به صورت عالی و کیفیت بالا و لینک مستقیم از سایت نکس لود به صورت رایگان آماده دانلود میباشد . تشخیص گیاهان همیشه آسان نیست زیرا در برخی از آنها ریشه و برگ و ساقه وجود ندارد ، لینه که یک دانشمند سوئدی گیاه شناس است در حدود دو قرت پیش به مطالعه علمی گیاهان پرداخته است .

گیاهانی که جز با دانه و هاگ زیاد می شوند + جواب

لینه شکل و ساختمان گل و دانه ی گیاه را به  وسیله ی طبقه بندی آنها قرار داد و این روش ، چند هزار گیاه را طبقه بندی کرد . اما امروزه روش دسته بندی گیاهان فرق کرده است و گیاهان را به دو دسته آوند دار و بدون آوند دسته بندی میکنند .

 

گیاهانی که بغیر از هاگ تکثیر میشوند

آوند مسیر حرکت مواد مختلف در گیاه است و بیشتر در گیاهان گلدار وجود دارد . گوناگنی سرخس ها و بازدانه ها بسیار کمتر از آنها است  و خزه ها نیز یک گروه کوچک از گیاهان هستند .

 

خزه ها قسمت های اصلی یک گیاه یعنی ریشه و برگ و ساقه و گل را به صورت یک گیاه گلدار معمولی ندارند ! خزه ها رشته هایی باریک دارند که به جای ریشه عمل میکند و اجزای کوچک و سبز و برگ مانندی دارند که دور قسمتی از ساقه است .

 

خزه ها از رشد دانه به وجود نمیایند بلکه با هاگ حاصل میشوند ، هاگ یک سلول است که میتواند به تنهیی رشد کند و یک جاندار کامل را تشکیل دهد . هاگ خزه ها در صورتی رشد میکند و خزه ی جدیدی را به وجود می آورد که پس از پاره شدن هاگ دان در مکان مناسبی قرار بگیرد .

گیاهان بدون هاگ دانه