صحبت های جنجالی امیر جعفری در مقابل دادستان

89 بازدید

امیر جعفری که در روی صحنه تئاتر بود با دادستان خوش و بش کرد و گفت که ما نمیتونیم حرف بزنیم و استرس میگیریم بعد امیرجعفری راجع به پولهایی که به دست زندانیان غیر میرود سوال پرسید و مورد تشویق حضار قرار گرفت.

 

صحبت های جنجالی امیر جعفری در مقابل دادستان

امیر جعفری در مقابل دادستان گفت که زندانی ها را مردم آزاد می کنند و مریض ها را نیز مردم کمک میکنند ما نمیدانیم بقیه پول ها کجا میروند اگر شما می‌دانید بگویید بعد با تشویق حضار مشاهده شده و دادستان وقتی بلندگو را گرفت گفت همه اینها جواب دارد و به زودی به آنها پاسخ خواهد داد ولی الان موقع مناسبی برای جواب دادن به این امر نیست فیلم و کلیپ این لحظه علت و ماجرای جزئیات خبر صحبت ها و حرف ها و سخنرانی جنجالی امیر جعفری را به زودی در همین پست فیلم اش را قرار خواهیم داد.