جواب فعالیت صفحه ۱۰۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم آب و هوای ترکیه و افغانستان را مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ترکیه بیشتر آب و هوای سرد و کوهستانی دارد زیرا بر روی فلات آناتولی قرار دارد. ترکیه در قسمت سواحل از آب و هوای ملایم و مرطوب برخوردار است. اما افغانستان زمستان های سرد و تابستان های گرم دارد.

نویسنده :‌ ترکیه دارای هوای سردی است کوهستان های آن هم به طور درجه ی بالا سرد است اما اگر بخواهیم آن را با هوای ترکیه مقایسه کنیم افغانستان نسبت به ترکیه زمستان های سرد وتابستان های گرم دارد.