جواب کاوشگری صفحه ۸۷ و ۸۸ کتاب علوم تجربی پایه پنجم آب چه اثری بر رشد گیاه دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فاطمه : ما باید همیشه از گل ها و طبیعت به خوبی مواظبت کنیم تا طبیعت سالم داشته باشیم.