جواب فعالیت کلاسی صفحه ۲۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم یکی دیگر از آثار ایمان به خدا را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برخورداری از رحمت و فضل پروردگار و هدایت به سوی هدایت و خوشبختی.