جواب فعالیت بحث کلاسی صفحه ۴۰ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم آداب معاشرت یعنی چه منظور از آداب معاشرت چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جوابو بفرسته.

ناشناس : آداب معاشرت نوعی الگوی ارتباط اجتماعی است که در چارچوب آن افراد با یکدیگر به تعادل می پردازن.

نویسنده : منظور از اداب مجموع رفتار های درستی است که ما باید در یک موقعیت با توجه به دستورات اسلام ارزش های مورد قبول مردم یا عقل به کار گیریم.

پری سیما : اداب جمع ادب است . یعنی رسم ها و عادت ها. افراد برای ارتباط برقرار کردن معرفی کردن کسی با کسی دوست شدن و …. نیاز به اداب معاشرت دارد. اداب معاشرت در محیط کار ، مدرسه ، خانواده ، صحبت با همسایه ، دوست و…. به کار می رود.