کانال تلگرام هیئت میثاق با شهدا

هیئت میثاق با شهدا یکی از هیئت های بسیار خوبی است که دانشگاه امام صادق آن را برگزار میکند. میثاق با  شهدا هیئتی است که در آن آقای پناهیان سخنرانی ابتدایی را انجام میدهند ولی قبل از سخنرانی یکی از جوانان خوبه دانشگاه امام صادق قطعه ای از قرآن کریم را تلاوت می‌کنند و بیشتر آن را آقای علی جلیل زاده یکی از افراد نمونه در دانشگاه امام صادق قرآن را به خوبی تلاوت می‌کند.

آدرس دقیق کانال میثاق با شهدا تلگرام

کانال تلگرام هیئت میثاق با شهدا همان کانال مخصوص دانشگاه امام صادق می باشد که توسط جوانان امام صادقی هدایت می شود .  میثاق با شهدا یکی از بهترین هیئت های حال حاضر تهران می باشد که رهبری و بیت رهبری آن را نمونه ای برتری است هیئت و بهترین هیئت تهران معرفی کرده است .

علت تعریف و تمجید رهبری از این هیئت منظم بودن و سر وقت بودن این هیئت می باشد که آقای میثم مطیعی نوحه خوان مخصوص این هیئت می باشد و به قول رهبری گفته است که این هیئت یکی از هیئت های نمونه  و گفت اگر ولایت فقیه در این هیئت نظارت دارد و قطعاً امام زمان نیست به این هیئت توجه ویژه ای دارد .

به زودی آدرس کانال این هیئت را برای شما دوستان عزیز قرار خواهیم داد و لطفاً در نظرات نظر خودتان را راجع به این هیئت زیبا برای ما ارسال کنید تا برگزارکنندگان این هیئت نظرات شما را بخوانند.