جواب فعالیت صفحه ۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم در آدیس آبابا و قاهره قبله کدام سمت است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در آدیس ابابا دقیقاً به سمت شمال، در قاهره به سمت جنوب شرقی.