جواب فعالیت صفحه ۳۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم چرا در صحرای آفریقا تعداد گونه های در معرض خطر بسیار کم است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : چون در صحرای افریقا تعدادو تنوع گونه های جانوری کم است.