جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم به نظر شما آقا محمدخان در انتخاب تهران به پایتخت به چه نکته هایی توجه داشته است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دلایلی که باعث شد آقا محمد خان تهران را به پایتختی برگزیند این بود که اولا تهران از استرآباد که محل استقرار ایل قاجار بود فاصله زیادی نداشت و از طرف دیگر از تهران بهتر می توانست اعمال روس ها را زیر نظر داشته باشد.