جواب خود را بیازمایید صفحه ۵۱ کتاب علوم تجربی پایه هفتم آلودگی رودخانه ها چه مشکلاتی را ایجاد می کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : از بین رفتن گیاهان، پرندگان، ماهی ها و بسیاری از دیگر جانوران، تخریب محیط زیست و آلودگی آب آشامیدنی و آسیب به خود انسان ها.

امیرعلی : این می تواندیکی ازعوامل ازبین رفتن محیط زیست باشدیعنی:ازبین رفتن موجوداتی که درون اب زندگی میکنند ویاجانورانی که دراطراف رودخانه زندگی میکنندوازاب رودخانه میاشامندوحتی پرندگان…این گونه اسیب متواندبسیارضرربرای انسان حیات انسان باشد.

نویسنده : این سوال در صفحه ی ۹۴ درس ۱۲ اسم درس :جنگل برای کیست؟ می‌باشد.سوال ۲ جمع آوری اطلاعات که نوشته شده :مقاله ای درباره یک وضعیت یک محیط طبیعی که می شناسید و در خطر از بین رفتن است ،بنویسید.در این مقاله به اهمیت حفظ این محیط اشاره کنید و راه های برای حفاظت آن پیشنهاد دهید..

یاسمن :‌ از بین رفتن محیط زیست شامل گیاهان جانوران دریا ها دریاچه ها و همچنین الودگی هوا.