جواب فعالیت صفحه ۹۰ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم آیا کسب آمادگی بیشتر برای رویارویی با زلزله ضروری است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله- آمادگی در برابر زلزله نیازی اساسی است و سبب کاهش خسارات می شود و می تواند از خسارت های مالی و جانی جبران ناپذیر تا حد زیادی جلوگیری کند و آن ها را کاهش دهد.