جواب بارش فکری صفحه ۱۶ کتاب کار و فناوری پایه هفتم چند خط درباره ی آموزش الکترونیکی جمع بندی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بقیه بچه ها جواب این بخش رو بفرستن.