آن چیست که دو دفعه اول به رایگان هرکس داده می شود، ولی دفعه سوم باید پول آن را بدهید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دندان.