جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آیا انسان ها می توانند با مشکلات محیط طبیعی مقابله کنند و شرایط محیط را تحت کنترل (واپایش) خود دربیاورند؟ مثال بزنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله انسان می تواند با هر نوع شرایط کنار بیاید و بر شرایط سخت غلبه کند.