جواب فعالیت صفحه ۵۶ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم آیا ترکیه و عراق همسایگان غربی ایران اند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله.