جواب اندیشه و تحقیق صفحه ۴۷ کتاب دین و زندگی پایه دهم آیا توجه به آخرت لزوما بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر اعتقاد به اخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست بلکه سبب تصحیح زندگی است.