جواب فعالیت صفحه ۶۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم آیا جا به جا شدن خورشید در طول روز مربوط به حرکت خورشید است یا حرکت زمین؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حرکت زمین، وقتی زمین به دور خود می چرخد، یک نیمه آن مقابل خورشید است که آنجا روز بوده و نیمه دیگر شب است، با حرکت زمین، آن نیمه دیگر مقابل خورشید قرار گرفته و آن جا روز بوده و نیمه دیگر شب است.