جواب فعالیت صفحه ۶۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده اید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله.