جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۸ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان ابتدایی آیا در انتخاب ها باید خود را بر دیگران ترجیح داد یا دیگران را بر خود آیا در این باره قانون کلی وجود دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞