جواب فعالیت صفحه ۱۶۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم آیا سطح بهره وری دانش آموزی که کیف یا کمد لوازم تحریرش شلوغ و نامرتب است پایین می رود؟ چرا؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمان را از دست نمی دهند، احتمال تخریب وسایل زیاد است، درنتیجه این موارد باعث پایین بودن سطح بهره وری است.