آیا شایعه مرگ جمشید مشایخی حقیقت دارد علت مرگ دلیل اصلی جزئیات خبر درگذشت جمشید مشایخی حقیقت دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

فوت جمشید مشایخی شایعه یا حقیقت؟

آیا شایعه مرگ جمشید مشایخی حقیقت دارد بله دوستان عزیز جمشید مشایخی کسی که گفته بود اگر روحانی نباشد من در ایران نمی ماندم دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت ما به خانواده این بزرگوار تسلیت عرض مینماییم.