جواب فکر کنید صفحه ۸۱ کتاب علوم تجربی پایه چهارم آیا قلب شما هنگام استراحت و خواب ضربان دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله.