جواب خودارزیابی صفحه ۹۶ کتاب فرهنگ و هنر پایه هشتم آیا قلم تراش مانند چاقوهای معمولی است چند نوع قلم تراش نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.