جواب فعالیت صفحه ۷۴ کتاب علوم تجربی پایه هشتم با استفاده از ذره بین قسمت های متفاوت مادگی را مشاهده و به ویژگی های هر قسمت توجه کنید آیا می توانید تخمک ها را در تخمدان ببینید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مادگی هم در گیاهان متفاوت و در بعضی دارای خانه هایی می باشد در داخل آن سلول هایی از جمله تخمک که گامت ماده است قرار دارد.