جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم آیا همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده می کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : خیر همه از نعمت سخن گفتن به درستی استفاده نمی کنند.