جواب فعالیت صفحه ۲۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم آیا پرداخت حق بیمه و بیمه همه افراد موجب رفاه و آسایش برای همگان می شود چرا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞

نویسنده :‌بله شاید برای فردی که خود را بیمه کرده باشد خوب باش اما این دلیل نمیشود همگان در رفاه و آرامش باشند.