جواب تدبر کنیم صفحه ۱۰۰ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی چگونه می توانیم به آیه سوره نسا آیه 58 عمل کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- طریقه ی عمل کردن به این آیه:
دوچرخه را به کسی ندهیم. .
از دوچرخه به صورت صحیح و مناسب استفاده کنیم تا آسیب نبیند.
دوچرخه را به موقع به صاحبش برگردانیم.
2- مریم امانت دار خوبی بوده است.