جواب درک مطلب صفحه ۱۲۶ کتاب ادبیات فارسی چهارم «ابوریحان همواره در جست وجوی علت اتفاقاتی بود که در اطرافش روی می داد» مفهوم این جمله را با مثال بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به طور مثال دنبال این بود که آیا خورشید به دور زمین می گردد یا زمین به دور خوشید؟.
یا آیا زمین گرد است یا نه؟.

زهرا صنعت دان : مثلاً: باخود می گفت چرا حیوان ها چهار دارند یا چرا دایناسور ها منقرض شده اند.