جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۴ کتاب علوم تجربی پایه نهم آرایش الکترونی مدار آخر اتم های هیدروژن و کربن را رسم کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : H = 1 و C = 2)4