جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم تحقیق درباره اثر عوامل دیگر بر شکل مسیر رود مستقیم یا مارپیچی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : دلیل مارپیچ شدن مسیر رودخانه به عوامل زیادی بستگی داره اما ۳ تا عامل خیلی تاثیر دارن. ۱) گذر زمان ۲) جنس خاک بستر رودخانه ۳) عوامل طبیعی.

عسل : از نظر من بستگی به شیب رودخانه ها دارد اگر شیب بیشتر باشد رودخانه مستقیم شکل می شود اگر شیب کم باشد رودخانه مارپیچی شکل می شود.

سارینا : شیب زمین کم باشه مارپیچی می‌رود وشیب زمین زیاد باشه مستقیم میرود.

فائزه : کتابم میگوید اگر شیب زیاد باشد مسیر مستقیم و اگر شیب کم باشد مسیر مار پیچ است.

ملیکا : به نظر من به مسیر رودخانه بستگی دارد که اگر پر شیب باشد مسیر صاف یا به عبارت دیگر مستقیم میشود. اما اگر مسیر رودخانه کاملا صاف و بدون پستی باشد شکل آب به شکل مارپیچ تبدیل میشود.

پریناز : وقتی شیب داشته باشد متوجه میشویم که مستقیم است و اگر شیب نداشته باشد رودخانه مار پیچ می گویند.

مهدیس : 1- گذرزمان 2- جنس خاک بستررودخانه 3- عوامل طبیعی.

نویسنده : اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مارپیچی به خود میگیرد.

آیلین : بله ببینید آبشار از رود تشکیل می شود وقتی که باران می باره از کوه جاری میشه و رود تشکیل میشه و بعد جایی که دره داره از آنجا آبشار تشکیل می شود.

ناشناس : آن قسمت اززمین که سخت تر است آب از آن جا عبور نمی کند ولی آن قسمت از زمین که نرم تر است آب از آنجا عبور می کند.

حوریا نصیری : بستگی به سرعت اب رودخانه ها ، شیب زمین اگر کم باشد پیچ پیچی واگر زیاد بود مسیر مستقیم می شود.

مهدیس : گذر زمان جنس خاک بستر رودخانه عوامل طبیعی.

نویسنده : اگرشیب زمین زیادباشدمستقیم واگرشیب زمین کم باشد مارپیچی می شود. عوامل دیگر ،گذرزمان،جنس خاک.

ناشناس : همانطور که رود ها از کوه سرازیر می شود به نظر من به شکل و برآمدگی ها و تو رفتگی ها ی کوه هم بستگی دارد.

هلن یه خرخون : عوامل مختلفی بر شکل مسیر رود تاثیر دارد.اگر شیب زمین زیاد باشد،مسیر مستقیم است.اگر شیب زمین کم باشد،مسیر مارپیچی است.عوامل دیگر مانند گذر زمان،جنس خاک بستر رودخانه و عوامل طبیعی،نیز تاثیر دارد. با تشکر.

امین : به خاطر نوع خاک و سرعت ان و شیب زمین .وهمچنین پوشش گیاهی است.

علی : سلام روزتان خوش .۳تا عامل خیلی تاثیر دارند ، ۱) گذر زمان ، ۲) جنس خاک بستر رودخانه، ۳) عوامل طبیعی.

باران : اگر شیب زمین خیلی خیلی زیاد باشد رودخانه خیلی صاف میشود ولی اگر اصلا شیب نداشته باشد تمام مسیررودخانه مارپیچ میشود.

نویسنده : سرعت اب رودخانه باهم متفاوت است وبه عوامل مختلفی بستگی دارد رود خانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مارپیچ یا مستقیم در آید علت ان سنگ های سخت ونرم است.

نویسنده : در قسمت هایی از رود ها سنگ ها بزرگ تر اند ودر بعضی نواحی کوچک تر . من دلیل اینکه رود ها به این شکل در می آیند را این میدانم.