جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۵۰ کتاب علوم تجربی پایه هفتم تحقیق درباره اثر عوامل دیگر بر شکل مسیر رود مستقیم یا مارپیچی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : دلیل مارپیچ شدن مسیر رودخانه به عوامل زیادی بستگی داره اما ۳ تا عامل خیلی تاثیر دارن. ۱) گذر زمان ۲) جنس خاک بستر رودخانه ۳) عوامل طبیعی.

عسل : از نظر من بستگی به شیب رودخانه ها دارد اگر شیب بیشتر باشد رودخانه مستقیم شکل می شود اگر شیب کم باشد رودخانه مارپیچی شکل می شود.

سارینا : شیب زمین کم باشه مارپیچی می‌رود وشیب زمین زیاد باشه مستقیم میرود.

فائزه : کتابم میگوید اگر شیب زیاد باشد مسیر مستقیم و اگر شیب کم باشد مسیر مار پیچ است.

ملیکا : به نظر من به مسیر رودخانه بستگی دارد که اگر پر شیب باشد مسیر صاف یا به عبارت دیگر مستقیم میشود. اما اگر مسیر رودخانه کاملا صاف و بدون پستی باشد شکل آب به شکل مارپیچ تبدیل میشود.

پریناز : وقتی شیب داشته باشد متوجه میشویم که مستقیم است و اگر شیب نداشته باشد رودخانه مار پیچ می گویند.

مهدیس : 1- گذرزمان 2- جنس خاک بستررودخانه 3- عوامل طبیعی.

نویسنده : اگر شیب زمینی که رودخانه در آن جریان دارد زیاد باشد رودخانه مسیر مستقیم پیدا میکند و در صورتی که شیب زمین کم باشد رودخانه مسیر مارپیچی به خود میگیرد.

آیلین : بله ببینید آبشار از رود تشکیل می شود وقتی که باران می باره از کوه جاری میشه و رود تشکیل میشه و بعد جایی که دره داره از آنجا آبشار تشکیل می شود.

ناشناس : آن قسمت اززمین که سخت تر است آب از آن جا عبور نمی کند ولی آن قسمت از زمین که نرم تر است آب از آنجا عبور می کند.

حوریا نصیری : بستگی به سرعت اب رودخانه ها ، شیب زمین اگر کم باشد پیچ پیچی واگر زیاد بود مسیر مستقیم می شود.

مهدیس : گذر زمان جنس خاک بستر رودخانه عوامل طبیعی.

نویسنده : اگرشیب زمین زیادباشدمستقیم واگرشیب زمین کم باشد مارپیچی می شود. عوامل دیگر ،گذرزمان،جنس خاک.

ناشناس : همانطور که رود ها از کوه سرازیر می شود به نظر من به شکل و برآمدگی ها و تو رفتگی ها ی کوه هم بستگی دارد.

هلن یه خرخون : عوامل مختلفی بر شکل مسیر رود تاثیر دارد.اگر شیب زمین زیاد باشد،مسیر مستقیم است.اگر شیب زمین کم باشد،مسیر مارپیچی است.عوامل دیگر مانند گذر زمان،جنس خاک بستر رودخانه و عوامل طبیعی،نیز تاثیر دارد. با تشکر.

امین : به خاطر نوع خاک و سرعت ان و شیب زمین .وهمچنین پوشش گیاهی است.

علی : سلام روزتان خوش .۳تا عامل خیلی تاثیر دارند ، ۱) گذر زمان ، ۲) جنس خاک بستر رودخانه، ۳) عوامل طبیعی.

باران : اگر شیب زمین خیلی خیلی زیاد باشد رودخانه خیلی صاف میشود ولی اگر اصلا شیب نداشته باشد تمام مسیررودخانه مارپیچ میشود.

نویسنده : سرعت اب رودخانه باهم متفاوت است وبه عوامل مختلفی بستگی دارد رود خانه در مسیر حرکت خود ممکن است به صورت مارپیچ یا مستقیم در آید علت ان سنگ های سخت ونرم است.

نویسنده : در قسمت هایی از رود ها سنگ ها بزرگ تر اند ودر بعضی نواحی کوچک تر . من دلیل اینکه رود ها به این شکل در می آیند را این میدانم.

نویسنده : سرعت آب رودخانه هاباهم متفاوت هستند رودخانه مسیر حرکت خودممکن است به صورت مستقیم یامارپیچ هستند.

رویا : وقتی شیب داشته باشد می فهمیم که رودخانه مستقیم است واگر شیب نداشته باشد به ان رودخانه مارپیچ می گویند

مبینا : بستگی به گذر زمان نیز دارد .ما در بسیاری از رود ها عقب نشینی یا بالا آمدن آب را دیده ایم.برای مثال دریای خزر که خیلی سال پیش یک دریا بوده وبا بالا آمدن خشکی و عقب نشینی آب به یک دریاچه تبدیل شده است.

ناشناس : به شیب مسیر، خاک منطقه‌ای که از روی اون ردمیشه فکر کنم به آب و هوای اون منطقه هم بستگی داشته باشه.

محمد مهدی بایرام دوست : عواملی که باعث می شود مسیر رئد مار پیچ یا مستقیم شود1_شیب مسیر رود 2_موانعی که در مسیر رود قرار دارد مثل تخته سنگ های بزرگ3_فرسایش بستر رود4_رانش زمین5_گذشت زمان.

سارا : شیب زمین ۲مقدار اب ۳ جنس زمین ۴ پوشش گیاهی ۵ رطوبت هوا ۶ سطح مقطع.

ناشناس : در جایی که شیب باشد مسیر رود خانه مستقیم ودر محلی که شیب نداشته باشد مار پیچ است و۳ عوامل دیگر گذرزمان . جنس خاک بستر رود خانه ها. عوامل طبیعی.

نویسنده : مقدار آبی که از مناطق مرتفع به سوی مناطق پست تر میرود به همراه نوع سنگ، پوشش گیاهی و شیب سطح تشکیل رود، سبب این میشود که رود به صورت مستقیم و یا مارپیچ در آید.

رها : عواملش مختلفه میتونه مربوط به سنگ ها باشه منطقش چجوریه یا چه موانعی تو راه رود هستو زمان هم یه نقشی هم داره.

نویسنده : 1شیب زمین2سرعت آب3نوع خاک4پوشش گیاهی 5وقتی رود ازکوه سرازیر می شودمسیر رودمستقیم است وقتی به پایین کوه می رسدچون شیب کم است رود مارپیچی می شود.

سینا : سلام اگر شیب زمین کم باشد حرکت رودخانه مارپیچ واگر شیب زمین زیاد باشد حرکت رودخانه صاف است.

نویسنده : به نظر من مهمترینعامل هاش اینان
1-گذشت زمان
2-شیب مسیر رود
3-موانعی که در مسیر رود قرار داره
4-عوامل طبیعی
5-و…..
یه تیز هوش که تو تیزهوشان درس میخونه.

ناشناس : به نظر من به سرعت رودخانه و شیبش ربط دارد گذر زمان هم تاثیر مهمی دارد.

حسینی : پستی ها و بلندی هایی که در مسیر رود ها قرار میگیرند باعث شکل رود می شوند.

محمد : اگر شیب تند باشد سرعت زیاد ونسیر مستقیم واگر شیب کم باشدسرعت کم ومسیر مارپیچ میشود.

سارا : بستگی به خاک شناسی و شیب زمین و پوشش گیاهی و مقدار آب و سرعت آب رودخانه و ویژگی های زمین شناسی و …….. داره.

میر قوچایی : شیب زمین کم باشدمسقیم می رودوشیب زمین زیادباشدمسیرمارپیچی است.

پرهام : به نظر من شکل رود به هر نوع شرایط آب و هوایی نیز بستگی دارد.