جواب فعالیت صفحه ۱۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم آیا در محل زندگی شما اثر یا بنای وقفی وجود دارد؟ واقف آن کیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.