ماجرای ازدواج نامزدی احسان علیخانی با ساره بیات شایعه تا واقعیت علت فیلم و عکس در سایت  نکس لود بخوانید. جدیدن در فضای مجازی شایعه جدیدی به وجود آمده است که بیان می کند ساره بیات با احسان علیخانی ازدواج کرده است و این عمل در خفا انجام شده است شایعات زیادی هر روز در اینترنت میپیچند و صحت آنان را در هاله ای از ابهام است.

آیا احسان علیخانی با ساره بیات ازدواج کرده است ؟

همانطور که در بالا به شما گفتیم هر روز شایعه جدیدی در اینترنت منتشر می شود که در جدیدترین آنها شاید اگه ازدواج احسان علیخانی با ساره بیات منتشر شده است و پس از انتشار سریع این شایعه ساره بیات در اینستاگرام خود به این موضوع واکنش نشان داد و گفت که بگذارید بزرگتر ها کارهای خودشان را بکنند و در کارهای بزرگترها دخالت نکنید. ساره بیات با رد این موضوع گفت که هیچگونه ارتباطی با احسان علیخانی ندارد و در عین همه شایعاتی هستند که هر روز در اینترنت می پیچند و یک امر طبیعی می باشد.