جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۶۷ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم آیا موجودات ارزش یکسان دارند یا برخی ارزشمندترند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : همه موجودات ارزشمند هستند و در زمان و مکان خود بسیار سودمند هستند. چین در گذشته پرندگان را برای محافظت از دانه ها کشت ولی بر اثر ازدیاد حشرات قحطی بوجود آمد..

ثنا حسینی : به نظر من هر موجودی که بر روی منظومه شمسی قرار دارد ارزش دارد برای مثال اگر علف نبود گاو هم نبود یا اگر گاو نباشد لبنیات تورلید نمیشود پس همه موجودات ویژگی منحسر به فرد خود را دارند اگر ارزشمند نیستند پس چرا خداوند یکتا آنها را آفریده؟.