جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم در هنگام سفر از آب رودخانه وضو می گیرد وضوی مکلف صحیح است یا باطل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضو صحیح است، زیرا آب رودخانه جاری و عمومی است و وضو با آن صحیح است.