جواب به کار ببندیم صفحه ۴۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم از امروز به مدت یک ماه در هر موردی که صرفه جویی کرده اید یا از خرید غیر ضروری خودداری می کنید آن را یاداشت و به معلم ارائه بدهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.