جواب علم و زندگی صفحه ۱۰۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم از بزرگ تر ها درباره ی وسایل ارتباطی زمان خودشان بپرسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

شیدا صالح زاده : کاز طریق نامه دادن از طریق مشعل از طریق آتش و نور از طریق اسب های تند رو و کبوتر و انواع پرنده ها.

محمد هادی اعلائی : پاسخ:استفاده از دود و مشعل در ارتفاعات -انتقال صدا – استفاده از اسب های تند رو- نامه از وسایل ارتباطی گذشته هستند.

ملیکا : در زمان گذشته از فریاد زدن، پرنده، کبوتر، دود، تلگراف، نور و شعله اش، تولید صدا و انتقال طبل، بوق و شیپور، اسب تند رو و چاپار ها، انعکاس اینه امیدوارم از توضیحم خوشتون بیاد .